Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotararea nr. 1-Alegere presedinte de sedinta

Hotararea nr. 2-Plan actiuni de interes public

Hotararea nr. 3-Taxa de salubritate

Hotararea nr. 4-Alegere presedinte de sedinte

Hotararea nr. 5-Dezmembrare 3000 mp

Hotararea nr. 6-Dezmembrare 2260 mp

Hotararea nr. 7-Inventr Monument ostasi germani

Hotararea nr. 8-Cerere finantare-Drumuri interes local

Hotararea nr. 9-Strategie achizitii publice 2022

Hotararea nr. 10-Utilizare excedent bugetar

Hotararea nr. 11-Aprobare cont executie bugetara

Hotararea nr. 12-Aprobare buget de venituri si cheltuieli

Hotararea nr. 13-Declararea de utilitate publica teren de sport

Hotararea nr. 14-Plan de analiza si acoperire a riscurilor 

Hotararea nr. 15-Rectificare buget de venituri si cheltuieli

Hotararea nr. 16-Comisie evaluare secretar general comuna

Hotararea nr. 17-Revocare HCL nr. 74/2022

Hotararea nr. 18-Prelungire scrisoare de garantie bancara

Hotararea nr. 19-Cotizatie ” Tara de sus”

Hotararea nr. 20-Servicii de reprezentare instanta 

Hotararea nr. 21-Plan perfectionare angajati Primaria Rauseni 

Hotararea nr. 22-Reprezentant AQUA 

HCL-nr.-23-Infiintare-sistem-inteligent-gaze

HCL-nr.-24-Parteneriat-gaze.

HCL-nr.-25-Alegere-presedinte-de-sedinta

HCL-nr.-26-Construire-locuinte

HCL-nr.-27-Aprobare-organigrama

HCL-nr.-28-dezmembrare-PC-297

HCL-nr.-29-Organizare-Tabara-de-vara

HCL-nr.-30-Modificare-organigrama

HCL-nr.-31-Declarare-de-utilitate-publica-Camin-cultural-Rauseni

HCL-nr.-36-Indexare-impozite-si-taxe-locale-2023

HCL-nr.-37-rectificare-buget-de-venituri-si-cheltuieli

HCL-nr.-38-Aprobare-indicatori-tehnico-economici-Retea-canalizare-si-racorduri-etapa-2-Comuna-Ruseni-judeul-Botoani-

H.C.L.-nr.-39-Aprobare-cofinantare-Retea-canalizare-si-racorduri-etapa-2

HCL-nr.-40-Alegere-presedinte-sedinta-noiembrie-decembrie-2022-ianuarie-2023

HCL-nr.-41-Depunere-proiect-Igienizare-si-reparatii-crestere-energetica-Scoala-Rauseni

HCL-nr.-42-Cofinantare-Modernizare-drumuri-de-interes-local

HCL-nr.-43-Aprobare-indicatori-tehnico-economici-Modernizare-drumuri-de-interes-local

ANUL 2023

HCL-nr.-1-Indicatori-tehnico-economici-Modernizare-drumuri-de-interes-local.pdf

HCL-nr.-2-Buget-de-venituri-si-cheltuieli-2023.pdf

HCL-nr.-3-Utilizare-excedent-bugetar.pdf

HCL-nr.-4-Prevenire-abandon-scolar.pdf

HCL-nr.-5-Includere-domeniul-privat-teren-cimitir-Rauseni.pdf

HCL-nr.-6-Strategie-si-Plan-achizitii-publice-2023.pdf

HCL-nr.-7-Desemnare-consilieri-evaluare-secretar-general.pdf

HCL-nr.-8-Alegere-presedinte-de-sedinta.pdf

HCL-nr.-9-Plan-de-lucrari-de-interes-public.pdf/

HCL-nr.-10-Construire-unitate-producere-energie-regenerabila.pdf

HCL-nr.-11-din-28.02.2023-Achizitionare-servicii-juridice-reprezentare-in-instanta

HCL-nr.-12-Plan-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor.pdf

HCL-nr.-13-Aprobare-cont-executie-buget-2022-1.pdf

HCL-nr.-14-Norme-de-venit-agricol.pdf

HCL-nr.-15-Indicatori-tehnico-economici-canalizare.pdf

HCL-nr.-16-Predare-amplasament-teren-sala-educatie-fizica-si-sport.pdf

HCL-nr.-17-Aprobare-organigrama-si-stat-de-functii.pdf

HCL-nr.-18-Trecerea-din-domeniul-privat-in-domeniul-public-teren-cimitir.pdf

HCL-nr.-19-din-29.03.2023-aprobare-Plan-de-perfectionare-2023.pdf

HCL-nr.-20-din-20.03.2023-Plan-de-actiuni-servicii-sociale-2023.pdf

HCL-nr.-20-din-20.03.2023-Plan-de-actiuni-servicii-sociale-2023.pdf

HCL-nr.-21-din-29.03.2023-Trecere-Statia-METEO-Rauseni-in-domeniul-public-al-comunei-1.pdf

HCL nr.-22-din-29.03.2023-Insusire-PV-2242023-4.p

HCL-nr.-23-din-29.03.2023-Alocare-sume-Sarbatorile-de-Paste.pdf

HCL-nr.-24-din-28.04.2023-Indemnizatie-si-salarii-aparat-specialitate-UAT-Comuna-Rauseni-judetul-Botosani.pdf

HCL-nr.-25-din-28.04.2023-Alegere-presedinte-de-sedinta-lunile-mai-iunie-iulie-2023-1.pdf

HCL-nr.-26-din-28.04.2023-Participare-UAT-Rauseni-in-Programul-casare-masini-2.pdf

HCL-nr.-27-din-28.04.2023-mentinere-UAT-Comuna-Rauseni-in-ASOCIATIA-LEADER-COLINELE-MOLDOVEI-1.pdf

HCL-nr.-28-din-10.05.2023-Aprobare-indicatori-tenico-economici-si-deviz-Igienizare-si-crestere-eficienta-energetica-Scoala-Rauseni.pdf

HCL-nr.-29-din-29.05.2023-Rectificare-buget-de-venituri-si-cheltuieli-2023.pdf

HCL-nr.-30-din-29.05.2023-Incetare-de-drept-mandat-Olaru-Florin-2.pdf

HCL-nr.-31-din-05.07.2023-Revocare-HCL-23-din-2023-1.pdf

HCL-nr.-33-din-17.07.2023-Rectificare-buget-de-venituri-si-cheltuieli-2023.pdf

HCL-nr.-34-Impozite-si-taxe-locale-2024.pdf

HCL-nr.-35-din-17.07.2023-Sume-Tabara-de-vara-2023.pdf

HCL-nr.-36-Indexare-impozite-si-taxe-locale-2024-2.pdf

HCL-nr.37-din-17.07.2023-Alegere-presedinte-de-sedinta-august-septembrie-octombrie-2023.pdf

HCL-nr.-38-din-17.07.2023-Modificare-Regulament-serviciu-alimentare-cu-apa.pdf

HCL-nr.-39-din-17.07.2023-Actualizare-Statut-ADI-AQUA-BOTOSANI.pdf

HCL-nr.-40-din-17.07.2023-Protocol-colaborare-HUB-Servicii-sociale.pdf

HCL-nr.-41-Includere-inventar-domeniul-public-Reabilitare-si-dotare-Camin-cultural-Rauseni.pd

HCL-nr.-42-Intocmire-Raport-evaluare-1278-mp-teren-2.pdf

HCL-nr.-43-Aprobare-acces-SC-Orange-SA-1.p

HCL-nr.-44-Dezmembrare-210014-mp-teren-domeniul-privat-extravila-Rediu.pdf

HCL-nr.-45-din-31.08.2023-Accesare-servicii-publice.pdf

HCL-nr.-46-din-3108.2023-Acord-infratire-Taraclia-de-Salcie-Raionul-Cahul-Republica-Moldova-1.pdf

HCL-nr.-47-din-31.08.2023-Relocare-activitate-Scoala-Rauseni.pdf

HCL-nr.-48-din-31.08.2023-Program-audiente-alesi-locali-1.pdf

HCL-nr.-49-din-31.08.2023-Aprobare-organigrama-si-stat-de-functii-aparat-de-specialitate-primar-1.pdf

HCL-nr.-50-din-31.08.2023-Modificare-HCL-nr.-2429.04.2023.pdf

HCL-nr.-51-din-14.09.2023-Rectificare-buget.pdf

HCL-nr.-52-din-14.09.2023-Indicatori-modernizare-drumuri-1.pdf

Scan-HCL-nr.-53-din-14.09.2023-Aprobare-cofinantare-drumuri-1.pdf

HCL-nr.-54-din-29.09.2023-Rectificare-buget.pdf

HCL-nr.-55-din-29.09.2023-Teren-santier-2.pdf

HCL-nr.-56-din-29.09.2023-Neasumare-licitatie.pdf

HCL-nr.-57-din-12.10.2023-Alegere-presedinte-de-sedinta-1.

HCL-nr.-58-din-12.10.2023-Dezmem-brare-teren-1.pdf

HCL-nr.-59-din-12.10.2023-Plan-actiuni-comunitare.pdf

HCL-60-din-13.11.2023-Construire-capacitate-energie.pdf

HCL-nr.-61-din-29.11.2023-Rectificare-buget-1.pdf

HCL-nr.-62-din-29.11.2023-Indicatori-Modernizare-drumuri-3.pdf

HCL-nr.-63-din-29.11.2023-Cofinantare-Modernizare-drumuri-1.pdf

HCL-nr.-64-din-29.11.2023-Indicatori-retele-de-canalizare-1.pdf

HCL-nr.-65-din-29.11.2023-Cofinantare-retele-de-canalizare.pdf

HCL-nr.-66-din-29.11.2023-Pomul-de-Craciun.pdf

HCL-nr.-67-din-29.11.2023-Reducere-posturi-organigrama.pdf

HCL-nr.-68-DIN-29.11.2023-Prelungire-PUG.pdf

HCL-nr.-69-din-29.11.2023-Plan-sezonul-rece.pdf

HCL-nr.-70-din-29.11.2023-Modif-art.-1-din-HCL-nr.-55-din-29.09.2023.pdf

HCL-nr.-71-din-29.11.2023-Delegare-responsabilitate-Scoala-Gimnaziala-nr.-1-Rauseni-1.pdf

HCL-nr.-72-din-7.12.2023-Cresterea-eficientei-energetice.pdf

HCL-73-din-28.12.2023-Rectificare-buget.pdf

HCL-nr.-74-din-28.12.2023-Actualizare-indicatori-Dispensar-Rauseni.pdf

HCL-nr.-75-din-28.12.2023-Modernizare-infrastructura-rutiera.pdf

HCL-nr.-76-din-28.12.2023-documentatie-tehnico-economica-Modernizare-infrastructura.pdf

 

ANUL 2024

HCL-nr.-1-din-31.01.2024-Dotare-echipamente-IT.pdf

HCL-nr.-2-din-31.01.2024-Construire-centru-de-zi-1.pdf

HCL-nr.-3-din-31.01.2024-Alegere-presedinte-de-sedinta.pdf

HCL-nr.-4-din-31.01.2024-Aprobare-retea-scolara.pdf

HCL-nr.-5-din-31.01.2024-Stabilire-salarii.pdf

HCL-nr.-6-din-31.01.2024-Studiu-fezabilitate-Centru-de-zi.pdf

H.C.L.-nr.-7-din-9.02.2024-Eficienta-energetica-Scoala-Rauseni.pdf

H.C.L.-nr.-8-din-9.02.2024-Cont-executie-anul-2023.pdf

H.C.L.-nr.-9-din-9.02.2024-Bugent-de-venituri-si-cheltuieli-2024.pdf

H.C.L.-nr.-10-din-9.02.2024-Utilizare-excedent-bugetar.pdf

H.C.L.-nr.-11-din-9.02.2024-Strategie-si-Plan-Achizitii-publice-2024.p

H.C.L.-nr.-12-din-9.02.2024-Achizitionare-chit-stomatologic-Dispensar-uman-Rauseni.pdf

H.C.L.-NR.-13-DIN-9.02.2024-CONSTRUIRE-SUBUNITATE-ISU.pdf

H.C.L.-nr.-14-din-9.02.2024-Construire-toalete-Scoala-Rauseni.pdf

HCL-nr.-15-Plan-analiza-si-acoperire-a-riscurilor.pdf

HCL-nr.-16-Acord-infratire-Trebujeni.pdf

HCL-nr.-17-dezmembrare-28595-mp-teren-pasune-comunala-domeniul-privat-CF-51100.pdf

HCL-nr.-18-din-22.03.2024-Modificare-organigrama-si-stat-de-functii-aparat-specialitate-primar.pdf

HCL-nr.-19-Plan-perfectionare-aparat-specialitate-primar.pdf

HCL-nr.-20-din-22.03.2024-desemn-reprez-Aqua-Botosani-1-1.pdf

HCL-nr.-21-Achizitie-servicii-juridice-reprezentare-in-instanta.pdf

HCL-nr.-22-din-22.03.2024-Desemnare-consilieri-evaluare-secretar-general.pdf

HCL-nr.-23-din-22.03.2024-Plan-de-lucrari-de-interes-public.pdf

HCL-nr.-24-din-24.04.2024-rectificare-buget-de-venituri-si-cheltuieli.pdf

HCL-nr.-25-din-24.04.2024-Alegere-presedinte-de-sedinta-mai-iunie-iulie-2024.pdf

 

 

 

Ultima actualizare: 12:15 | 7.06.2024

Sari la conținut